Zapraszamy do kontaktu

SIEDZIBA

Grupa Dealer Sp. z o.o.
ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
info@grupadealer.pl

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

NIP: 8971805242, KRS: 0000542522. REGON: 360440289
Wysokość kapitału zakładowego 250 000,00 PLN