Wdrożenie modułu ubezpieczeń w Grupie Plichta z wykorzystaniem DealerF&I

Blog/ Wdrożenie modułu ubezpieczeń w Grupie Plichta z wykorzystaniem DealerF&I

Cel: analiza efektywności sprzedaży produktów ubezpieczeniowych

Grupa Plichta, wiodąca polska grupa dealerska na rynku motoryzacyjnym, stanęła przed wyzwaniem polegającym na unifikacji i usprawnieniu procesu sprzedaży ubezpieczeń w swoich salonach. Jako firma działająca na szeroką skalę, potrzebowała spójnego systemu, który usprawni zarządzanie ubezpieczeniami i pozwoli na efektywną analizę wyników sprzedaży.


Dotychczasowe rozwiązania były rozproszone i niespójne. Każdy salon Grupy Plichta działał według własnych standardów, korzystając z odmiennych programów, co prowadziło do trudności w gromadzeniu danych i analizie efektywności sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Brakowało centralnego systemu, który ujednoliciłby te procesy.

Uspójnienie procesu sprzedaży ubezpieczeń

W odpowiedzi na te wyzwania, Grupa Plichta wdrożyła zunifikowany system zarządzania sprzedażą produktów ubezpieczeniowych - nasz autorski DealerF&I. Nowe rozwiązanie zaprojektowaliśmy tak, aby umożliwić łatwe i jednolite prowadzenie całego procesu sprzedaży ubezpieczeń we wszystkich salonach. System ten umożliwia nie tylko ujednolicenie procedur sprzedaży, ale również pozwala na kompleksową analizę danych sprzedażowych i identyfikację potencjalnych obszarów do poprawy.

Wyniki biznesowe

Wprowadzenie modułu ubezpieczeń DealerF&I przyniosło wymierne korzyści:

  • Zunifikowanie pracy działów ubezpieczeniowych w ramach całej Grupy Plichta.
  • Oszczędności czasowe dla pracowników dzięki intuicyjności i prostocie procesu sprzedaży.
  • Możliwość kompleksowej analizy pracy działów ubezpieczeniowych, co pozwoliło na lepsze monitorowanie i optymalizację procesów.
  • Zwiększenie efektywności monitorowania procesów.
  • Ułatwienie dostępu do informacji związanych z procesem sprzedaży.
  • Lepsza kontrola i analiza efektów sprzedaży.

Optymalizacja procesów kluczem do sukcesu

Przed wdrożeniem DealerF&I procesy sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w Grupie Plichta były rozproszone i niejednolite. Różne salony działały według własnych, niespójnych standardów, co znacząco utrudniało koordynację i analizę danych na szerszą skalę. Wprowadzenie modułu ubezpieczeń przyniosło ze sobą standaryzację procedur i metod pracy, co przekłada się na większą efektywność, szybkość oraz spójność działania w całej Grupie. Dzięki temu udało się zwiększyć przejrzystość procesów, co pozwoliło na lepsze zarządzanie i optymalizację działań sprzedażowych.


Masz pytania?

Jeżeli nie znalazłeś rozwiązania dla siebie możesz napisać do nas bezpośrednio przez formularz lub umówić się z naszym doradcą, który dobierze najlepsze rozwiązania z naszej szerokiej gamy produktów cyfrowych.